Het 12 heilige nachten dagboek

Al is het binnen de commerciële westerse manier van kerst en oud-en-nieuw vieren inmiddels ver te zoeken: van oorsprong markeren de dagen tussen de winterzonnewende en de tweede week van januari een periode van inkeer en contemplatie.
Binnen het Christendom werd dit oude gebruik geadopteerd als 'de 12 heilige nachten' beginnend op ker
stavond, eindigend op 6 januari, Driekoningen. Nog verder terug in de tijd bij de oorspronkelijke natuurvolken hadden de donkere dagen rond de jaarwisseling alles te maken met het verschil van ritme tussen de Maan en de Zon.
Terwijl de aarde er 365 dagen (en ietsje langer) over doet om rond de zon te draaien, gaat de maan door 12 cycli heen die in totaal slechts 354 dagen van het zonnejaar in beslag nemen.
Dit verschil van 12 dagen was voor onze verre voorouders op het noordelijk halfrond hét moment om, geheel in samenhang met hun verstilde natuurlijke habitat, ook zelf in retraite te gaan en enerzijds terug te blikken op wat het jaar gebracht had, anderzijds om zich voor te bereiden op het potentieel en kansen die in het nieuwe jaar verborgen zitten.
In zekere zin leven deze gebruiken nog steeds voort binnen onze huidige cultuur, zoals het maken van goede voornemens, het terugkijken op het oude jaar en het brengen van extra licht in de duisternis. De momenten van ware zelfbespiegeling schieten er alleen soms een beetje bij in tijdens de logistiek van de kerstinkopen.
Wat is er voor nodig om de oude gebruiken in ere te herstellen? Onderstaande tekst werpt daar een midwinterlichtje op.

De 12 heilige nachten volgens Bastiaan Baan
In december '22 bezocht ik in het Elizabeth Vreedehuis een door het studiecentrum van de antroposofie in Den Haag georganiseerde bijeenkomst waar docent, auteur en geestelijke Bastiaan Baan een voordracht hield over het ritueel van de 12 heilige nachten zoals hij deze zelf al 40 jaar beoefent.
Ik heb de vrijheid genomen het 5-stappenplan wat uit de lezing naar voren kwam te vertalen naar wat ik er zelf in herkende.
Al wat nodig is, is een paar vellen papier, een pen en de tijd en rust om tot jezelf te komen, wat al een cadeautje op zich is.

Stap 1: Trek in het midden van een vel papier een verticale streep.
•    Aan de linkerkant van de streep beschrijf je gedurende 12 dagen de dingen op die je in het afgelopen jaar zijn 'overkomen' en geeft daar met een paar trefwoorden geheel naar eigen inzicht betekenis aan.
•    Aan de rechterkant van de streep geef je een beschrijving van de dingen waar je vanuit jezelf actie in hebt gecreëerd; gebeurtenissen die je in gang hebt gezet of uitgenodigd in je leven.
Dus links: Wat is mij overkomen of viel mij toe?
En rechts: Wat heb ik zelf uitgenodigd, geïnitieerd en gecreëerd? Wat heb ik gedaan met wat mij toeviel? Bastiaan Baan omschreef het als: “Staan op een heuvel en vanaf die plek kijken naar het dal 
waarin je herinneringen van het afgelopen jaar zich aandienen.”

Stap 2:  Bestudeer in linker- en rechterrij afzonderlijk, maar ook in relatie tot elkaar, welke rode draden er doorheen lopen en welke verbanden er zijn en leg eventueel waarneming vast in trefwoorden, een tekening, gedicht of andere uitingsvorm.
Stap 3: Leg de herinneringen, inzichten en beschouwingen die gedurende deze 12 dagen loskomen en op papier zijn gezet 'onder je kussen', ofwel 'ga er een nachtje over slapen'

Laat je droomwereld meekijken naar de rijen dingen die me overkomen zijn en acties die ik ondernomen heb. Dromen hebben altijd een totaal andere, soms verrassende invalshoek op wat een gebeurtenis gebracht heeft. In de woorden van Bastiaan Baan: “Hou naast een dagboek ook een nachtboek bij.”
Stap 4: Huiswerk voor volgend jaar. Met het steeds verder doordringen in 'the story of your life' en de reacties die dat bij je oproept, roep je ook vragen op. Wat wil ik volgend jaar anders? Welke actie ga ik daarvoor ondernemen?
Wat zich in je leven afspeelt is wellicht onvoorspelbaar en onbeheersbaar, maar in hoe je uiteindelijk met wat zich afspeelt omgaat, heeft elk mens vrijheid van keus.
Stap 5: Geef jezelf sleutelwoorden.
Life is what happens while you're making plans. het leven is wat zich afspeelt terwijl je er plannen voor maakt. Je kan van alles verzinnen, verwachten en goede voornemens maken, maar ook die kunnen in het rumoer van de dagelijkse logistiek weer anders worden. Waar het op neerkomt zijn de innerlijke intenties. Wat zijn je basisvoorwaarden? Vanuit welke intentie; vanuit welk 'ik' of welke 'ikken' wil je je leven ervaren? Waar gaat het in essentie over?  Welke rol spelen deze  sleutelbegrippen en hoe zijn ze toepasbaar in de  dagelijkse gang van zaken?  Welke kernkwaliteiten waarvan je weet dat je ze in je heb spelen een rol in de Uitdagingen, Inzichten, Gaven en Hulpbronnen die deel uitmaken van je levensreis? Hoe en wanneer pas je deze sleutelbegrippen toe als ankers om op terug te vallen wanneer je het gevoel hebt enigszins van jezelf af te dwalen of 'de draad kwijt te zijn'? Neem de tijd voor dit herinneren, bezinnen en beschouwen en laat alle delen van wie jij bent daar onderdeel van zijn. Wat kan je je voorstellen bij wat je waarneemt? Wat neem je intuïtief waar? Wat inspireert je?

Een esoterisch algoritme
Heb vooral geen oordeel bij het nemen van  5 bovenstaande stappen over wat is geweest of nog te gebeuren staat. Kijk er met liefdevolle aandacht naar. Omarm het, ook - of misschien zelfs wel juist - wanneer het lastige associaties oproept. Niemand anders dan jij ziet wat jij ziet met dit innerlijk weten en juist door de imaginaties, intuïties en inspiraties toe te laten maak je ruimte voor verandering, vergeving of acceptatie voor wat het is, al waar dat nodig is.
In de traditie van de Nul-kaart van de Nan Yar Tarot, de Verteller, doe je dit zonder oordeel;  je ervaringen en initiatieven in ogenschouw nemend zodat je er met open vizier van mag leren. De manier waarop je naar  jezelf en datgene wat zich in je leven afspeelt kijkt creëert een  algoritme in je manier van denken. Wie denkt geen kans te maken op iets moois ervaart het leven op een andere manier dan iemand  oog heeft en dankbaar is voor wat er wél is. Je levenshouding is van onschatbare waarde voor het verloop van de reis..

Een 12 heilige dagen Nan Yar - Wie Ben Ik dag (en nacht) boekje
Als inspiratiesteuntje in de rug gebruik ik bij het 5 stappen contemplatieplan zelf de Nan Yar Wie ben Ik kaarten, door gedurende 12 dagen elke ochtend een kaart te trekken en me door wat een kaart weerspiegelt te laten inspireren en te observeren wat in mij leeft. Tegelijk zoek ik naar de rode draad om daar vervolgens zoveel mogelijk zonder oordeel een innerlijke beschrijving van te creëren: “Kijken naar het schilderij zonder er iets van te vinden”

De 5 stappen met de Nan Yar kaarten: 
•    Trek  gedurende de 12 dagen vanaf de winterzonnewende (dit jaar op 22 december) tot en met 2 januari elke dag een  kaart.
•    Schrijf in een daartoe aangewezen '12 dagen contemplatieboekje' elke keer dat je een nieuwe kaart trekt de datum en locatie, wanneer en waar je welke kaart getrokken hebt en schets in trefwoorden welke betekenis het Archetype, Getal en de Kleur (Uitdagingen, Inzichten, Gaven en Hulpbronnen) voor je heeft. Wees daarin mild voor jezelf en anderen die mogelijk een rol spelen in je associaties.
•    Plaats de getrokken kaart, met het contemplatieboekje, op een plek waar je gedurende de dag zo nu en dan 'toevallig' langs komt en observeer elke keer weer welke  herinneringen, inzichten of beschouwingen de kaart bij je oproept en voeg eventuele sleutelwoorden toe. In mijn ervaring blijft datgene wat mij toebehoort bij me hangen, maar het is het toch wel handig daar een aantekening van te maken.
•    Stel jezelf de vraag welke gebeurtenissen je zijn toegevallen en welke je zelf in gang hebt gezet, wederom met zo min mogelijk oordeel.
•    Beschrijf ook wat je lichaam te vertellen had of heeft over  de dingen die je overkomen zijn of de dingen die je hebt geïnitieerd. Wat voelde je? Waar zat je adem? Hoe 'strak gespannen' of ontspannen was je tijdens bepaalde ervaringen?
•    Neem aan het eind van je dag, voor het slapen gaan, wat tijd voor jezelf - al is het maar een paar minuutjes, zonder televisie, telefoon of computer. Steek er een kaarsje bij aan of een klein lampje. Zorg dat je comfortabel en warm zit en gebruik lekker ouderwets pen en het papier waar je eerder je trefwoorden op hebt geschreven, terwijl je terugblikt op wat je die dag aan herinneringen, bezinning en beschouwingen verzameld hebt. Wees daarin mild voor jezelf en neutraal. Waar ben je dankbaar voor? Waar hebben je trefwoorden je bewust van gemaakt? Doe geen andere dingen meer na dit eindedagritueel voor je gaat slapen en blijf met je gedachten bij je beschouwingen wanneer je gaat slapen.
•    Neem na het slapen tijdens het wakker worden even bewust de tijd om je te herinneren of je hebt gedroomd en beschrijf dat in een paar (tref) woorden en/of noteer bepaalde patronen die je van jezelf herkent.
Door de communicatie met de meerdere lagen van wie je bent  zijn de Nan Yar kaarten zowel instrument, gids en inspiratiebron.

Introductiesessies zelfinzicht met een regulier kaartspel
Meer weten over het werken met kaarten? Aan de hand van een regulier setje kaarten schets ik in een introductiesessie een beeld van het verwerven van zelfinzicht door middel van het interpreteren van 'kleuren' (schoppen, klaver, harten, ruiten) en hun getal of hofkaart.
De eerste sessie is dinsdag 16 januari in Scheveningen tijdens een van de Inspriatiecafé's van het 'Bewust Den Haag' platform (aanmelden verplicht via deze link; maximaal 20 deelnemers)
Wil je meedoen of informatie ontvangen over een dergelijke workshop op een locatie van jouw keus? Stuur dan een berichtje met je vraag via het contactformulier van mijn website.

Primeur over de nieuwe editie van de Nan Yar - Wie ben ik Tarot.
In 2024 is het 10 jaar geleden dat de eerste editie van de Nan Yar - Wie ben Ik Tarot werd gepubliceerd, zoals die in al mijn eerdere blogs is afgebeeld en toegepast. Al vrij snel na het verschijnen hiervan, tekende mijn jongste dochter Juliëtte Dreyer een eigen interpretatie van de Archetypen, die nu hier staan afgebeeld. Mede ondersteund door de marketing en communicatievaardigheden van mijn oudste dochter Florentine Dreyer, is het onze intentie voor 2024  met deze tekeningen een nieuw Nan Yar Wie Ben Ik Tarot naar buiten te brengen.
Een paar voorbeelden vind je ter illustratie in dit artikel:        
De Maan; kaart XVIII; de 4e kaart uit de rij van 7 kaarten die de Archetypen van de mens als geestelijk wezen weerspiegelen
De Zon: kaart XIX; de 5e kaart uit de rij van 7 kaarten die de de Archetypen van de mens als geestelijk wezen weerspiegelen 
De Kluizenaar: kaart VIIII, de 2e kaart uit de rij die de Archetypen van de reis van de Ziel van de mens weerspiegelen


Met alle goede wensen voor tevreden kersttijd en een creatief  2024

Ingrid Schippers

Ingrid Schippers

Tarotkaarten zijn als spiegels van de ziel, omschrijft Ingrid Schippers de Nan Yar - Wie Ben Ik Tarot, die zowel in individuele consulten als in pelgrimcirkels  de slijpsteen vormt waar levensreizigers hun ervaringen aan kunnen toetsen. We zijn geneigd antwoorden en oplossingen buiten onszelf te zoeken, terwijl deze vaak al geheel aangepast op onze eigen uniciteit in het intuitieve weten beschikbaar zijn.  Combineer dat met bewustwording  over de werking van  energetische systemen die zorg dragen voor je levenskracht en je hebt een prachtige combinatie te pakken die het beste uit jezelf haalt.
Lees meer over Ingrid Schippers via haar profiel.

Plaats hier je reactie!


Je bericht wordt verzonden...