Ziele-leeftijd (soul age): wat zegt dat?

Binnen new-age kringen wordt (mijns inziens ten onrechte) veel waarde gehecht aan het fenomeen ziele-leeftijd. Veel spirituele zoekers gaan er automatisch van uit dat ze zelf een oude ziel zijn omdat ze zich verdiepen in spiritualiteit. Binnen deze visie zouden mensen die zich niet bezig houden met spiritualiteit of dit zelfs afwijzen en zich atheïst noemen, geen oude ziel kunnen zijn. Niets is echter minder waar en dat maakt dit een boeiend onderwerp om eens naar te kijken vanuit de visie van de Michael Teachings.

Michael is een groep van 1050 zielen die als collectief lessen en healings geeft vanuit de causale sfeer. Hij onderscheidt 5 fasen van ziele-leeftijden: zuigeling, baby, jong, volwassen en oud. In iedere fase ligt de focus op een ander thema. In het kort: zuigeling zielen houden zich vooral bezig met fysiek overleven. Baby zielen willen bij een community horen die orde en structuur geeft. Jonge zielen willen iets neerzetten op aarde, succes hebben. De volwassen ziel verdiept zich in andere culturen en religies, andere zienswijzen en duikt diep in emoties en relaties. De oude ziel ziet het grote geheel en ervaart de eenheid van alle leven. Ze leert vrede te hebben met alle tegenstellingen van het menselijk bestaan.

Tevens heeft een ziel zogeheten voorgaande cycli gehad. Dat wil zeggen dat iedere ziel niet alleen voor levens als mens op aarde kiest maar ook binnen het dierenrijk en zelfs op andere planeten met levensvormen die wij hier niet kennen. In de rijpheid van de ziel is het dus goed om zowel de voorgaande cycli als de huidige ziele-leeftijd te betrekken, want alle ervaringen die de ziel heeft opgedaan tellen mee in de ontwikkeling. 

Samengevat: de lineaire ontwikkeling van een ziel is de optelsom van voorgaande cycli en huidige fase. Echter.... en hier komt de spirituele aap uit de mouw: lineaire ontwikkeling zegt niet alles want het plaatje is 3D. Waar het om gaat is welke keuzen de ziel in ieder leven gemaakt heeft, wat ze ervan geleerd heeft en hoe ze die inzichten en kennis toepast. Dat is voor iedere ziel een uniek traject. Komt nog bij dat wat wij waarnemen van iemand niet alleen de ziel is. Het licht van de ziel schijnt door zogeheten overleaves, dat zijn de filters van de persoonlijkheid. Deze filters worden voor ieder leven opnieuw door de ziel gekozen, om vanuit steeds verschillende standpunten het menselijk leven te ervaren. Ieder filter heeft een plus- en een min-pool. Als de persoonlijkheid leeft vanuit angst worden de min-polen tot expressie gebracht. Dat geeft een totaal ander beeld dan iemand die vanuit liefde en vertrouwen leeft, dus via de plus-polen van de persoonlijkheid. Wat wij waarnemen is dus niet alleen de ziele-ontwikkeling maar ook (en soms: vooral) de filters van de persoonlijkheid. Dat is weer een heel ander verhaal, waarover later meer.

Is dus iedere spirituele zoeker, healer of leraar een oude ziel? Nee, zeker niet. Veel van mijn clienten zijn volwassen zielen, wat heel logisch is gezien de focus van deze ziele-fase. Spirituele leraren komen in alle fasen voor: Tony Robbins is een jonge ziel, Wayne Dyer was een volwassen ziel en Eckhart Tolle is een oude ziel. Alle drie wijze mensen, ieder op hun eigen unieke manier.

Zegt paranormale begaafdheid iets over spirituele ontwikkeling? Nee, ook al niet. Binnen iedere fase kan iemand paranormaal begaafd zijn. Ook belangstelling voor spirituele zaken komt zoals gezegd in iedere fase voor. Wat wel verschilt is hoe iemand daar mee omgaat, afhankelijk van de focus van de fase waar de ziel inzit en de keuzen die de ziel heeft gemaakt voor dit leven. Wat voor velen als een verrassing komt is dat de ziel ook in de oude fase af en toe voor een leven zonder spirituele focus kiest. Ik ken meerdere oude zielen die overtuigd atheïst zijn. In zo’n leven neemt de ziel qua spirituele studie even een adempauze. Voor de broodnodige balans?

Kennis omtrent ziele-leeftijd is interessant omdat het inzicht geeft in je eigen fase van ontwikkeling en die van anderen. Het ego kan deze indeling echter als een systeem van ranking zien. Michael legt er steeds de nadruk op dat zijn materiaal bedoeld is om inzicht, acceptatie en liefde voor jezelf en anderen te bevorderen.

Vind je dit interessant? In de cursus Leven in verbinding met je ziel gaan we hier veel dieper op in. Op 25 oktober a.s. start er weer een nieuwe groep.

 

 

 

 

Plaats hier je reactie!


Je bericht wordt verzonden...