Welke moeder had jij wel?

Welke moeder had jij wel?

Ieder kind heeft een moeder. Zij is jouw fundament.
Wat daar zo belangrijk aan is?
De basis van wie je bent en hoe je naar jezelf en de wereld kijkt werd gevormd door je moeder.
Alles wat niet voedend was in die relatie is voor jou een belemmering om te zijn wie je bestemd bent te zijn en in de wereld te realiseren wat je te bieden hebt.

Als kind wordt je letterlijk ontvangen en opgevangen in je moeders baarmoeder. Ze is jouw eerste wereld. Haar overtuigingen worden jouw overtuigingen, haar angsten worden jouw angsten, haar zorgen worden jouw zorgen, haar gedrag wordt jouw gedrag.

Het is noodzakelijk dat we vier moedertaken ontvangen:

Moedertaak 1 - Een voedende moeder
Moedertaak 2 - Een beschermende moeder
Moedertaak 3 - Een bekrachtigende moeder
Moedertaak 4 - Een inwijdende moeder

Moedertaak 1 - Een voedende moeder

Een voedende moeder voedt jouw leven met vreugde. Het is niet alleen noodzakelijk om te eten te krijgen, we hebben het ook nodig gedragen en gekoesterd te worden. Dat ons hele palet aan lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele behoeften wordt gezien en erkend terwijl we opgroeien. Daardoor kunnen we al deze aspecten in onszelf ook ontwikkelen.

Maar een voedende moeder die voedt met vreugde is een moeder die het bestaan van jou als kind kan vieren als bron van schoonheid en liefde.

Als je dat ontvangt hou je je hele leven een diep gevoel van waarde doordat je bestaat en leef je met spontane blijheid, die van niets afhankelijk is.

Als we hierin tekortkomen dan kunnen we als volwassene een diepe leegte voelen, of een onvermogen blij te zijn voor anderen, of onszelf niet de moeite waard vinden – ook al presteren we heel erg veel. Zowel in relaties als wanneer je alleen bent kan dit de kop opsteken. Het kan zelfs voelen alsof het te laat is, dat het nooit zal lukken je compleet te voelen. Maar geloof hier alsjeblieft niet in!

Moedertaak 2 - Een beschermende moeder

Een beschermende moeder voorkomt alle fysieke en emotionele, mentale en spirituele schade omdat jij jezelf nog niet kan beschermen. Geen enkel kind zou aan misbruik moeten worden blootgesteld, ook niet aan de dreiging daarvan. Het is zo ontzettend jammer dat zoveel moeders en vaders zelf zoveel pijn hebben dat een kind eigenlijk juist tegen hen moet worden beschermd.

Bij een beschermende moeder staat het kind in haar moederlijke zorg centraal en niet zijzelf of haar behoeften.

Als je deze bescherming werkelijk ontvangt dan ontwikkel je een innerlijke zekerheid van veiligheid en een vertrouwen in het leven zelf.

Als we hierin te kort komen dan hebben we vaak het gevoel dat we niet veilig zijn, we voelen ons onveilig. Of we hebben het gevoel overal alleen voor te staan. Dat niemand naast ons staat of solidair met ons is. Vaak ontwikkelen we allerlei vaardigheden en gedrag om dit gevoel te ontwijken. Of we worden trots dat we zo sterk standhouden bij allerlei tegenspoed. Dat mag ook best, maar we worden pas echt sterk als we onze pijn van onveiligheid kunnen helen. Als we onze pijn de bescherming kunnen geven die wij hebben ontbeerd. Dan pas wordt onze ware kracht geboren.

Moedertaak 3 - Een bekrachtigende moeder

Een bekrachtigende moeder voedt onze moed, onze onafhankelijkheid en ons zelfvertrouwen. Zij heft ons op naar haar niveau van alle krachtige vermogens die zij in zich heeft. Een moeder is hiertoe in staat als zij zelfvertrouwen heeft, zichzelf vertrouwt en van zichzelf houdt en weet dat het haar bijna heilige taak is om jouw jonge leven kracht te geven. Als we op deze manier leren dan leren we ook uitproberen en leren we van onze fouten.

We leren gezonde discipline, en we leren leren. Je interesses worden enthousiast ontvangen, het belang van je pogingen en je werk worden erkend en aangemoedigd.

Falen wordt opgemerkt zonder jou in je waarde aan te tasten, terwijl jouw nieuwsgierigheid en integriteit worden gekoesterd.

Als een moeder niet een bekrachtigende moeder kan zijn maar zich bedreigd voelt in haar eigenwaarde ontstaan er situaties van verwaarlozing, kritiek of afhankelijkheid van moeder aan het kind. Als een moeder zichzelf teveel identificeert met het kind dan wil ze wel bekrachtigen, maar onder voorwaarden. Bijvoorbeeld dat het kind op haar gaat lijken of op manieren waardoor zij tevreden kan zijn: een subtiele vorm van slavernij.

Voeden en beschermen is iets dat een moeder voor haar kind doet, bij bekrachtigen leer je je eigen kracht en vermogens te ontwikkelen door het zelf te doen. Dit is een cruciaal verschil. Door bekrachtigd te worden kun je stevig op je eigen benen staan – waar je ook thuishoort – en heb je zelfvertrouwen.

Moedertaak 4 - Een inwijdende moeder

Een inwijdende moeder ondersteunt de inwijdende transformatieve stappen in jouw ontwikkeling waardoor jij een zekerheid opbouwt dat je betekenis hebt in de wereld en dat jouw leven betekenis heeft. Deze is niet de makkelijkste om te begrijpen. Bijvoorbeeld ervaart een dochter het innerlijke palet van vrouw zijn door hoe haar moeder zich veilig en autonoom in haar vrouw-zijn beweegt en voelt. Een vader erkent bijvoorbeeld de authentieke kracht van de dochter en haar natuurlijke recht om waarachtig een vrouw te worden.

Bijvoorbeeld voor een jongen is de vader de primaire inwijder in het man zijn, maar de moeder herkent dat de jongen haar zijde verlaat om man te worden in gezelschap van mannen. De inwijdende moeder herkent dit als passend en op tijd, en niet als een zelf verlaten worden.

Als je dit niet ontvangt blijven er vaak schuldgevoelens rondspoken, of je weigert volwassen te worden, of je weet niet hoe je je eigen plek in de wereld moet innemen. Het is een van de pijnlijkste stappen van ouderschap, het is volkomen zelfloos. Een moeder kan alleen een inwijdende moeder zijn als zij dit zelf heeft ervaren, zelf deze stappen op haar levenspad wel heeft kunnen zetten.

Als je dit niet ontvangt kun je bijvoorbeeld een vervanging zoeken in leraren, die je vast heel veel kunnen leren. Zodat je altijd de houding van een leerling houdt. Of naarstig antwoorden willen vinden in je leven, in plaats van zelf de oplossingen te creëren. Inwijding gaat uiteindelijk over meesterschap.

Een inwijdende moeder en vader kunnen alleen maar een begin maken. Je hele leven lang blijf je op dit niveau eigenlijk stappen zetten. Het begint in het gezin waarin je opgroeit met het vinden en vormen van jouw identiteit, vervolgens bloeit jouw innerlijke heelheid op en uiteindelijk voleindigt het zich in een gevoel en ervaring van verbondenheid met het leven zelf.

 

Elk van deze stappen van inwijdingen in het leven zijn steeds subtieler. Ongeheelde wonden blijven de kop opsteken. Het is nooit te laat om jouw innerlijke fragmentatie te helen. Jij kunt leren jezelf te voeden met vreugde, jezelf te beschermen, te bekrachtigen en je kunt jouw inwijdingsstappen in het leven gaan. Dan hoef je niet langer te overleven, maar kun je doen wat je hier bent komen doen: leven!

 

Waardevol!

Zinvol!

 

Wil je meer weten?

Lees verder op de website van Naar je ZIN In Je Leven

klik hier!

 

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op www.naarjezininjeleven.nl

© 2016 Paula-Willemijn van Rooijen

Plaats hier je reactie!


Je bericht wordt verzonden...