Spiritual bypass, de ontkenning van het mens-zijn

De meeste mensen willen graag in balans zijn. Als ik dan doorvraag wat dat precies betekent komt er vaak een verrassend antwoord: alleen prettige, positieve gedachten en emoties ervaren. Mijn volgende vraag is dan: hoe kun je in balans zijn met alleen het positieve? Slaat dan de balans niet juist door naar één kant?
 

De Tao
Een mooi symbool van balans is het zwart-witte Tao symbool: yin en yang verkeren in dit symbool in een dynamisch evenwicht. Het witte en het zwarte, symbool voor positief en negatief, zijn in elkaar aanwezig, continu en eeuwigdurend in beweging. Balans is dus niet iets wat je kunt afvinken op je lijstje.

Als mens willen en zoeken we vooral de prettige ervaringen en labelen al het andere als ongewenst. Dit is een normaal en natuurlijk proces in ieder mens. Soms wordt daar vanuit een spirituele visie aan toegevoegd: ik ben licht en liefde en al het andere is illusie. 

Wat zijn illusies?
Nu zijn er over het begrip illusie heel wat misverstanden en daar heb ik een aparte blog aan gewijd. Kort samengevat: illusie in deze context wil alleen zeggen dat iets tijdelijk is, in tegenstelling tot onze eeuwige aard als spirituele wezens. Het lichaam, onze gedachten en emoties zijn allemaal tijdelijk. 
Michael, de spirituele leraar uit de causale sfeer herinnert ons eraan: “Jullie zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben”. En daar zit de crux, in die menselijke ervaring.

Hoe menselijk wil jij zijn?
Laat deze vragen eens op je inwerken: Ga jij je menselijke ervaringen echt aan? Met alles wat daar bijhoort, dus ook angst, verdriet, boosheid, lichamelijke pijn en ongemak?
Of wil je slechts een deel van je menselijkheid ervaren, zoals het genieten via je zintuigen en alleen maar leuke, fijne gedachten en emoties?

Package deal
Mens zijn op aarde is een package deal. Alles wil ervaren worden door je ziel, het is slechts je menselijke denken dat ervaringen afkeurt en afwijst. Tijdens sessies in mijn praktijk begeleid ik mensen vaak in het weer durven voelen van hun lichaam, alle signalen die het geeft en de emoties die er doorheen willen stromen. Dit is waardevolle communicatie vanuit je ziel, gericht op jouw bewustwording en welbevinden.

Spiritual bypass
Zolang we al onze ervaringen innerlijk de ruimte kunnen geven kan de energie van onze emoties blijven stromen in het lichaam, totdat ze op een natuurlijke manier wegebt. Ons lichaam is zo een belangrijk klankbord waar we naar kunnen luisteren en waar we feedback van krijgen over belangrijke issues. We hoeven die emoties zeker niet uit te leven in gedrag: waar het om gaat is de oordeelloze erkenning en het de ruimte geven, zodat je niet onderdrukt en naar de schaduw verbant, maar juist ervaart en groeit.
Als je boosheid voelt opkomen en dit niet wilt voelen omdat je licht en liefde bent, pleeg je spiritual bypass: je omzeilt en ontkent je menselijke ervaring en plaatst jezelf er direct boven door naar het spirituele niveau van je wezen te gaan. In feite is dit een vorm van spirituele arrogantie.
Je neemt dus de korte route, de bypass, naar je spirituele aard door het menselijke over te slaan. Helaas: daarmee sla je precies over wat we hier op aarde komen doen: het mens-zijn ten volle ervaren.

Verbinden of identificeren, dat is de kwestie
Een belangrijk onderscheid is het verschil tussen je verbinden en je identificeren met je menselijkheid. 
Verbind je ten volle met je lichaam en al je menselijke ervaringen, dat wil zeggen: laat ze toe, geef ze de ruimte en ervaar ze. Doe dit zonder je ermee te identificeren, dus zonder de gedachte dat je die ervaringen bent. Je bent niet je lichaam, gedachten en emoties, maar je hebt ze wel.
Struisvogelpolitiek gaat je niet verder helpen. Ontspan, open jezelf voor alles wat er door jou heen wil stromen en besef tegelijkertijd dat je veel méér bent dan je ervaringen. Kies bewust voor wat je wel en niet tot expressie wilt brengen. 
Dat je iets voelt wil niet zeggen dat het ook uitgeleefd moet worden. Juist dáár maak je de connectie met je bewustzijn als spiritueel wezen en kies je om wel of niet iets met je innerlijke ervaringen te doen in de buitenwereld.
Zo verbind je de menselijke ervaring met je spirituele aard en – door oefenen, met vallen en opstaan en veel zelf-compassie – zul je hier steeds beter in worden.
Wil jij je ervaringen delen? Heb je vragen? Voel je vrij om hieronder een reactie achter te laten.

Saskia Willockx, Meer Innerlijke Vrijheid
 

Plaats hier je reactie!


Je bericht wordt verzonden...