Hoe herken ik het ego? Over dominantie en bescheidenheid.

Van iemand die sterk aanwezig is en gemakkelijk het voortouw neemt wordt soms gezegd dat hij of zij een groot ego heeft. Omgekeerd zien we iemand die verlegen en bescheiden is al snel als een persoon met weinig ego. Maar klopt dat eigenlijk wel?


Wat is ego?
Laten we eerst eens kijken wat ego eigenlijk is. Het ego is de verzameling van onze angsten en daaruit voortkomende overtuigingen en gedragingen. Kortweg: ego = angst.

 

Relatie ego, persoonlijkheid en ziel 
De ziel ontwikkelt zich door vele levens heen en wil alle menselijke ervaringen een keer meemaken. In ieder leven kiest de ziel andere omstandigheden en andere lessen die geleerd willen worden. Om het leren gemakkelijker te maken wordt er een persoonlijkheid gekozen die daar het beste bij past. Concreet: de ziel kiest filters waar doorheen de persoonlijkheid zich in de wereld zal manifesteren. Het licht van de ziel schijnt door die filters heen en dat is wat we van onszelf en anderen zien: een mengeling van ziel en persoonlijkheid.
De persoonlijkheid heeft dus de eigenschappen die nodig zijn om de uitdaging van gekozen spirituele doelen, levenstaak en levensplan aan te gaan. Dat is vaak een hele klus en daarom wordt alles op elkaar afgestemd.

 

Dominantie 
De ziel kiest o.a. filters voor het spirituele doel (wat de ziel wil leren), de attitude (houding) en de modus (manier van handelen). Een van die doelen is Dominantie. Ik schrijf Dominantie en alle termen vanuit de Michael Teachings met een hoofdletter, omdat ze vaak een (iets) andere betekenis hebben dan het woord heeft in ons gewone taalgebruik.
Waarom kiest de ziel voor Dominantie als leerdoel? Dit kan te maken hebben met goed leren omgaan met macht, verantwoordelijkheid en transparantie versus misbruik en manipulatie.
Ieder filter heeft een plus- en een min-pool. De +pool wil zeggen dat iemand leeft vanuit liefde, in verbinding met de ziel en het hart. De -pool betekent dat iemand leeft vanuit angst, vanuit het ego die de mind als instrument gebruikt. Dominantie heeft als +pool Leiderschap/Eigenaarschap en als -pool Tirannie.
Iemand met een natuurlijk leiderschap, aanwezigheid en initiatief kan dus prima in overeenstemming met zijn of haar ziel leven, in de +pool en vanuit de ware persoonlijkheid die samenwerkt met de ziel.
Als de persoon tirannieke eigenschappen vertoont is er sprake van ego ofwel de -polen van de pseudo persoonlijkheid. Dwingend en eisend zijn is gebaseerd op angst.


Zielstypen 
De 7 zielstypen hebben ieder hun eigen karakter, een zielspersoonlijkheid.
De King is een natuurlijk leiderstype. De King ziel zal niet altijd levens kiezen met leiderschap, in tegendeel. Het streven is naar zoveel mogelijk variëteit, om zoveel mogelijk verschillende ervaringen op te doen. Een King ziel zal wel diep van binnenuit leiderschap uitstralen: soms heel subtiel, soms openlijk.

 

Voorbeeld van Dominantie vanuit angst
Een bekend (of beter gezegd: berucht) voorbeeld van een King ziel is Donald Trump. En jawel, zijn ziel heeft ook nog eens Dominantie gekozen als doel. Je krijgt dan het volgende plaatje: jonge ziel (wil per se succes hebben en een stempel drukken op de wereld), een King ziel (natuurlijk leiderschap) met Dominantie als doel en levend vanuit de -pool (angst) waardoor hij in tiranniek gedrag schiet. Zijn ego-obstakel is Arrogantie. Dat wil zeggen dat hij zich niets van anderen aantrekt en gewoon zijn egocentrische, tirannieke gang gaat. Zijn wil is wet en alles moet daar voor wijken.
Nu is er met Trump meer aan de hand dan uit zijn zielechart verklaard kan worden. Er doen vele berichten de ronde dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft en dat lijkt me aannemelijk. Dus “zijn” vorm van King/Dominantie is niet representatief. Het is zeg maar sterk uitvergroot, waardoor we de valkuilen duidelijk kunnen herkennen.

 

Inspirerend leiderschap 
De +pool of ware persoonlijkheid van Dominantie is, zoals reeds gezegd, Leiderschap of Eigenaarschap. Wat betekent dit? Leiderschap is in dit geval altijd inspirerend en ruimte gevend. Een goed leider helpt anderen vooruit, stimuleert, enthousiasmeert en is oprecht blij als een ander succes heeft en straalt.
Leiderschap is niet per se in iemands leven te herkennen als leidinggevend (in werk) of leiding nemend in het algemeen. Dan is de term Eigenaarschap meer van toepassing. Eigenaarschap wil zeggen dat iemand volledig verantwoordelijkheid neemt over zichzelf en zijn leven. Dit is innerlijk leiderschap en een grote bron van inspiratie.
Mooie voorbeelden van inspirerend leiderschap zijn Marianne Williamson (een Sage ziel) en Nelson Mandela (Server ziel). Richard Branson is een goed voorbeeld van een King ziel met Dominantie vanuit de +pool.

 

Bescheidenheid als deugd? 
Bescheidenheid zit aan de andere kant van het spectrum en kan zeker een uiting zijn van egoloosheid. Toch is ook in het geval van bescheidenheid niet alles wat het lijkt. De onderliggende motivatie kan namelijk gebaseerd zijn op angst. Dan is iemand bescheiden omdat ze niet haar stem durft te laten horen, geen ruimte durft in te nemen en bang is voor conflicten.
Het verschil in onderliggende drijfveren is niet altijd gemakkelijk te herkennen. Als je intuïtief bent kun je deze soms wel aanvoelen.
Als bescheidenheid voortkomt uit angst is het dus ook ego. De dominante baas waar je voor werkt of je dominante partner kunnen dan de uitnodiging zijn om in je kracht te stappen, ruimte in te gaan nemen en je grenzen aan te geven… een mooi groeiproces voorbij de angst!
 

Plaats hier je reactie!


Je bericht wordt verzonden...