Lijk jij op je moeder?

Als jouw leven nu niet leuk voelt of leeg, zinloos, of somber, dan is het de moeite waard ‘ns te onderzoeken welk stempel bijvoorbeeld jouw moeder op jouw leven heeft gedrukt. Ze was hoe dan ook jouw fundament.

 Als er problemen waren in jouw relatie met je moeder dan neem jij die onbewust mee in je eigen leven en in je innerlijke wereld. En daar blijven ze actief in jouw gedachten, overtuigingen en voor een deel in je identiteit. In je werk, in je leven, binnen je relaties en in hoe je naar jezelf kijkt.

Als jij dwars door je innerlijke saboteurs heen leert kijken naar wat je wel wilt kun je de schade en hinder gaan repareren. En je bevrijdt jezelf van wat je niet langer nodig hebt. Jouw saboteurs zet je bij het grof vuil. Opgeruimd staat netjes!

Je houdt over wat je wel wilt: jouw levenslust, pret, vrolijkheid, plezier, optimisme, verwondering, onbevangenheid, ontspanning en tevredenheid. Wie wil dat niet? Toch?

Het liefste wil jij natuurlijk jij zijn, jezelf zijn, maar je neemt ook je moeder met je mee omdat je relatie met haar een deel van jouw innerlijke wereld is.

Als je moeder het evenbeeld is van de goede toverfee van Assepoester, dan heb je iemand die zich bekommert om jouw leven en je geluk. Als jouw moeder meer leek op de boze stiefmoeder uit Sneeuwwitje, dan heb je iemand die meer bezig was met haar eigen ambities of problemen. Ook als dat ten koste van jou zou gaan. En vaak gaat het dan eigenlijk vanzelf ten koste van jou.

Hoe dan ook: jouw moeder was je fundament, je eerste relatie, je leraar en gids. Zij is de basis van hoe wij allemaal begonnen met leren: over onszelf, over andere mensen en over de wereld. Zij is de basis van de gedachten en overtuigingen die we op dit moment hebben over onszelf, over andere mensen en over de wereld.

In het ideale geval voelde je je veilig, gesteund en begrepen. Je leerde jezelf kennen doordat je ook warme ruimte en aandacht kreeg als je ‘fouten’ maakte. Zodat je leerde wat het verschil was tussen fouten maken of fout zijn. Je leerde dat je nooit fout kon zijn.

Het andere uiterste is de moeder die een heel ongezonde relatie met haar kind heeft: manipulatie, kilte, leegheid, mishandeling, verwaarlozing, conflicten. En dan lijken deze duistere moeders meer op de boze stiefmoeder uit Sneeuwwitje.

Maar in het echte leven zijn al onze moeders feilbare mensen met hun eigen makkes: hun eigen problemen. Hun eigen frustraties, angsten, teleurstellingen en … hun eigen minder ideale band met hun moeder.

Allemaal zitten we ergens tussen de twee uitersten van een ideale moeder en een duistere, ‘boze’ moeder. De vergissingen van onze moeders hebben invloed (gehad) op ons. Ook als we later meer met onze vaders gingen optrekken.

Allemaal hebben we in een bepaalde mate schade opgelopen in de relatie met onze moeder. Die schade kunnen we op allerlei gebieden in ons leven tegenkomen: eigenlijk op alle gebieden in ons leven. Hoe sta je tegenover eten en voeding? Wat vind je van je eigen lichaam? Kun je dingen creëren in je leven? Hoeveel overvloed mag je hebben? Is geld jouw vriend? Doe je jouw administratie zonder tegenzin? Hoe sexy is seksualiteit voor jou? Wat vind je van relaties?

Hoe erg de schade is die jij oploopt hangt ook van je moeder af: in hoeverre was zij zich bewust van de duistere stukken in haar relatie met haar moeder? Wist zij in welke mate zij daardoor beschadigd was? Hoeveel steun had jouw moeder in haar eigen leven? Van familie, partner en vrienden?

Hoe erg de schade is die jij oploopt hangt ook af van de steun die je verder ontving in je omgeving. Vervulde iemand anders de rol van de goede fee uit Assepoester? Bijvoorbeeld op school. Bijvoorbeeld een leraar of lerares. Bijvoorbeeld je vader. Bijvoorbeeld een vriendelijke tante of oom. Bijvoorbeeld je opa en oma.

Je kunt geholpen zijn door wie deze mensen zelf als persoon waren. Doordat ze een ander voorbeeld gaven van hoe mensen ‘horen’ te zijn. Doordat ze juist niet deden wat je moeder deed of vond. Of doordat ze daar anders mee omgingen.

Je kunt geholpen zijn doordat ze jouw problemen zagen. Dat jij zag dat zij het zagen. Dat er een getuige was. Dat je je niet geïsoleerd en alleen hoefde te voelen. De ander zag het ook! Je was niet alleen! Zie je wel!

Je kunt geholpen zijn doordat ze je heel concreet hulp en steun gaven. Door er over te praten. Door zorg aan je te besteden. Door een toevluchtsoord te zijn. Door je te helpen met wat je wel nodig had.

Al deze situaties en personen lieten jou zien hoe het wel kon. Jij herkende dat omdat er in jou een soort blauwdruk zit. Een blauwdruk waardoor je innerlijk weet wat jou goeddoet. Je hebt ook een aangeboren kompas om de koers vast te houden op weg naar de dingen die jou goeddoen.

Hou eens grote schoonmaak in je innerlijke wereld. Ga eens voor jezelf na of je deze uitspraken herkent: heb je deze oude geluidsopnames in je hoofd zitten?

“Het leven is hard.”
“Een ongeluk komt nooit alleen.”
“Dat lukt je niet.”
“Dat kun je niet.”
“Het is beter het zekere voor het onzekere te nemen.”
“Wees maar blij met wat je hebt.”
“Je bent te gevoelig.”
“Je deugt niet.”
“Wie denk je wel dat je bent?”
“Ik zorg voor je zo lang je doet wat ik wil.”
“Je hebt maar te doen wat je gezegd wordt.”
“Ik heb zoveel voor je gedaan.”
“Ik ben je moeder.”

Misschien heb je andere soortgelijke oude geluidsopnames, waar je van af wilt. Welke zijn dat? Wil je deze starre boodschappen veranderen? Waarmee? Wat helpt jou overtuigd te zijn dat het volkomen volmaakt in orde is te worden wie je bestemd bent te zijn? Als je hierop focust, krijg je jouw saboteurs helder in het vizier.

Bij het grof vuil ermee! Zinvol! Want jij bent het waard!

Reacties

Elle boot 2016-07-08 11:31:02 Ik ga steeds meer op mijn moeder lijken zelfs mijn leven wat ik leid de uiterlijke omstandigheden zijn bijna hetzelfde of ik wil of niet .

Plaats hier je reactie!


Je bericht wordt verzonden...