Karma: kommer en kwel?

Karma betekent letterlijk: actie, en de wet van karma is de wet van oorzaak en gevolg van je handelingen. Hoe werkt die wet precies? Alles wat je denkt, zegt en doet verspreidt een energetische trilling. Vroeg of laat komt daar een energetische respons op, om de balans te herstellen.

 

Wie bepaalt de karmische respons? 
Er is niet iets of iemand die in de gaten houdt wat er gebeurt en hoe de balans hersteld dient te worden. Zielen spreken dit vrijwillig onderling met elkaar af.

Vaak wordt karma uitgelegd in termen van schuld en boete. Leermeester Michael ziet dat anders, want er is volgens hem geen sprake van oordeel of straf. Het gaat om het elkaar aanreiken van ervaringen en daarin de balans herstellen indien nodig. Dit betekent dat karma niet per se negatief is: ook hele goede daden zullen in evenwicht gebracht worden.

 

De 7 niveaus van karma 
Er zijn 7 niveaus van karma, waarbij niveau 1 onschuldig is en niet persoonlijk. Bijvoorbeeld: je snijdt iemand af in het verkeer en later doet een ander dat bij jou. De uitwisseling is niet persoonlijk, dat wil zeggen dat iemand anders de balans kan herstellen. Dat hoeft dus niet degene te zijn die je eerder afsneed.

 

Persoonlijk karma 
Een voorbeeld van persoonlijk karma is moord. Als persoon A persoon B vermoordt dan dient dit tussen deze 2 zielen ooit vereffend te worden in een volgend leven. Overigens betekent dat niet automatisch dat A dan door B vermoord zal worden. Het kan ook zijn dat het leven van B door A gered wordt, fysiek of psychisch. Ook dat herstelt de balans.
Als het gaat om het (laten) vermoorden van miljoenen mensen zoals in het geval van Hitler, dan kan zijn ziel dit in balans brengen door bijvoorbeeld een vaccin of geneesmiddel te ontdekken dat miljoenen het leven zal redden.
Nu verwacht je misschien dat moord wel het allerergste is wat je een ander aan kunt doen. Moord is echter karma van niveau 5 en er zijn dus 2 niveaus met misdaden die nog erger zijn.

 

Wat is groot karma? 
Waar het met groot karma over gaat is dat je iemands fundamentele recht en mogelijkheid van keuzevrijheid ernstig geweld aandoet (negatief karma) of juist enorm vergroot (positief karma).
Als iemand vermoord is heeft hij als persoon geen keuzevrijheid meer, het leven houdt op. Daar heeft hij zelf als mens geen last meer van, wel als ziel. Zijn ziel zal namelijk weer een nieuw leven moeten gaan plannen. Daar komt heel wat bij kijken, zoals bijvoorbeeld werk aan zielsafspraken en levensplan.

 

Wat is erger dan moord?
Wat erger is dan dood zijn, is blijven leven op een manier waarbij je keuzevrijheid je onterecht is ontnomen: een onschuldig persoon de rest van zijn leven gevangen zetten bijvoorbeeld, of mensen tot slavernij dwingen die ze tientallen jaren moeten verdragen.
Het allerergste wat je een ander mens aan kunt doen is diens gezondheid en keuzevrijheid afnemen op mentaal en spiritueel gebied.
Dit heeft te maken met hersenspoeling zoals dat binnen sekten gebeurt, voodoo en het plaatsen van vloeken. Mensen worden dan een soort zombies die niet meer onafhankelijk kunnen denken en beslissen. Ze hebben geen contact meer met hun innerlijke wijsheid en zijn het spoor ook in spiritueel opzicht bijster. Hoewel de connectie met je Goddelijke oorsprong nooit verloren kan gaan, kan het wel zo zijn dat je er door een vloek geen contact meer mee kunt maken.
Je kunt je voorstellen dat het afschuwelijk is om zo door te moeten leven: afgesneden van een innerlijk anker, zonder kompas in het donker van de waanzin rondtastend en wanhopig toch je weg proberen te vinden. Een onmenselijke lijdensweg.

 

Is er ook goed nieuws? 
Jazeker, er bestaat ook zoiets als filantropisch karma. Dit ontstaat als je belangeloos anderen helpt om te overleven of een beter leven te kunnen leiden met meer keuzemogelijkheden.
Mooie voorbeelden zijn Bob Geldof die het Live Aid benefietconcert organiseerde met een miljoenen-opbrengst voor de hongerende mensen in Ethiopië, en Oskar Schindler die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven van meer dan 1000 Poolse joden wist te redden.

 

Niets is wat het lijkt 
Maarrrr… let op! Je kunt aan iemands leven en ervaringen niet zien wat er karmisch aan de hand is, want je ziet alleen de top van de ijsberg. Je weet niet de ziele-geschiedenis en de onderling gemaakte zielsafspraken.
Als iemand slachtoffer is van een misdrijf kun je dus niet stellen dat hij in een vorig leven dader is geweest. Helaas komt deze kort-door-de-bocht-redenering vaak voor, zelfs in de spirituele hulpverlening. Een dergelijk oordeel is op zich al beschadigend, want ongeacht iemands voorgeschiedenis op zielsniveau verdient ieder mens hulp en compassie.
Als iemand goede daden verricht kan hij inderdaad nieuw filantropisch karma creëren, maar hij kan ook oud negatief karma hiermee in balans brengen. Het is ook mogelijk dat hij het puur uit berekening doet waardoor dan geen filantropisch karma ontstaat omdat de goede daden niet belangeloos zijn gedaan. Dit is iets wat je aan de buitenkant vaak niet kunt zien. Alleen de ziel kent de ware motieven.

 

Andere vormen van karma 
Wat je ook niet weet is of een van de volgende factoren een rol spelen:

  • Zelf-karma: dit betekent dat iemand in zijn leven onbewust voorvallen creëert die een weerspiegeling zijn van diepgewortelde overtuigingen die hij reeds in voorgaande levens heeft vergaard. De ervaringen in het huidige leven kunnen dan dienen als spiegel om de onbewuste overtuigingen te helen.
  • Een ziel kan vrijwillig wereldkarma op zich nemen (vaak samen met een groep van zielen verspreid over de hele wereld) om het bewustzijn over een bepaald thema te verhogen, bijvoorbeeld over seksueel misbruik.
  • Last but not least: vette pech. Niet alles wat er gebeurt is van te voren afgesproken of de bedoeling. Dit is misschien wel even schrikken als je een fervent aanhanger bent van het alles-heeft-een-reden-denken. Toch is het logisch dat in een wereld waarin ieder mens keuzevrijheid heeft er onverwachte dingen gebeuren die de ziel niet vooraf gekozen heeft.

Je weet dus nooit wat er precies aan de hand is. Heb geen oordeel en probeer compassievol te kijken naar en te reageren op ieders leerervaringen en levensweg, ook die van jezelf.

 

Onze grootste kracht
Ons leven wordt namelijk niet zozeer bepaald door wat ons overkomt, maar door hoe we daar mee omgaan. Daarin ligt onze grootste keuzevrijheid en onze grootste kracht. Gebruik dus je recht en vermogen om te kiezen verstandig.
Viktor Frankl is een goed voorbeeld. Over zijn ervaringen tijdens zijn verblijf in verschillende concentratiekampen schreef hij een prachtig boek: De zin van het bestaan. Zijn keuzes zijn zeer inspirerend.
Welke boeken over mensen die inspirerende keuzes hebben gemaakt, ken jij? Deel ze in de reacties hieronder!

 

Saskia Willockx
Be Essence
 

Plaats hier je reactie!


Je bericht wordt verzonden...