Adoptie appelboom Princess Noble

Adoptie appelboom Princess Noble

De 'Princess Noble' appelboom op GeuzeGroen is door Walter Hulskamp geadopteerd. Hij had daarbij twee overwegingen.

De Babyboom

In 1987 leerde Walter het gebruik van de 'babyboom' kennen tijdens een bezoek aan de Toraja-hoogvlakte op het Indonesische eiland Sulawesi. Torajanen daar begraven overleden zuigelingen -zolang die nog geen tanden hebben- in een holte van een boom. Ze geloven dat het kindje wordt meegenomen door de levenssappen van de boom om uiteindelijk de top te bereiken, zodat het vandaar naar de 'hemel' kan gaan. 

Het idee om opgenomen te worden in de groeisappen van een boom en uiteindelijk bij te dragen aan de volle 'rijpdom' van haar vruchten heeft diepe indruk op Walter gemaakt. Op deze manier zou je zelfs na dit leven nog iets kunnen bijdragen aan het genot in het leven van anderen.

Waarom koos Walter voor de Princess Noble appelboom?

Een van de eerste activiteiten van Geuze Groen bestond uit het graven van wadi’s, dijkjes en het planten van boompjes en struiken.
Binnen de kortste tijd waren veel boompjes en struiken niet meer te zien, omdat het hele terrein was overwoekerd door klaver en ander 'onkruid'. Eind 2021 nam een aantal vrijwilligers de taak op zich om de onzichtbare boompjes en planten op te
sporen en van een labeltje te voorzien. Walter deed ook mee, maar kon zich in het, door wadi’s en dijkjes-geaccidenteerde terrein, niet staande houden: hij viel in het ‘klaverbed’en kon met geen mogelijkheid op eigen kracht overeind komen.
Gelukkig kwamen Helen en Erling hem redden. Sjorrend aan alles waar ze houvast aan hadden, kregen ze hem overeind.

Tijdens dit 'geweld' is zijn fietssleutel uit zijn zak in gevallen. Dit werd pas ontdekt toen iedereen al op 
weg was naar de parkeerplaats en Walter op zijn fiets wilde stappen. De teruggeroepen vrijwilligers zochten tevergeefs naar de sleutel. Een week later kreeg Walter een appje van Erling, dat hij en Helen weer tevergeefs naar de sleutel hadden gezocht.

Het baarde Walter extra zorgen dat hij geen beroep kon doen op zijn (dure) verzekering als zijn fiets gestolen zou worden; met één sleutel vervalt de garantie tegen diepstal. Daarom besloot hij in zijn eentje nog een poging te wagen op een zaterdag toen er geen GeuzeGroen-activiteiten waren. 

Stapje voor stapje -om niet te vallen; er was immers niemand om hem op te rapen- doorkruiste hij het terrein. Een speld in een hooiberg vinden leek makkelijker dan de sleutel tussen de klaver. Maar wonder boven wonder; daar lag de sleutel! Op het label van het boompje, waar de sleutel onder lag, stond "Princess Noble".
 

Voedselbuurtbos GeuzeGroen

Voedselbuurtbos GeuzeGroen creëert een eetbaar landschap in de Nieuwe Driemanspolder, tussen Den Haag en Zoetermeer. Een biodivers buurtbos, op gemeentelijke grond, dat uiteenlopende groepen gebruikers kan samenbrengen, en hen toegang tot kennis en duurzaam, gezond voedsel moet geven.

Plaats hier je reactie!


Je bericht wordt verzonden...