Stembevrijding - Holistisch zingen

Bloeiende Stem - Sarah Mareels
Den Haag

Workshops met een holistische insteek waarbij je aan de hand van stemexpressie, beweging op muziek en creatieve expressie uitgenodigd wordt om ruimte te geven aan wie je bent. Geen creatief of muzikaal "talent" vereist. Maatwerk.

Maar al te vaak hebben we door ons (on)bewust te richten naar wat een ander van ons wilde, onze eigen gevoelens en wensen genegeerd. Zo ontstaat er soms vele jaren later een innerlijk conflict in de vorm van bijvoorbeeld depressieve gevoelens, burnout, ziekte e.d. Wie je eigenlijk bent, verlangt er immers naar om zich in deze wereld te mogen laten zien, te mogen stralen. Hardnekkige patronen steken daar vaak een stokje voor. Inzicht in je patronen en wéten dat je de dingen anders wil aanpakken is een goede eerste stap. Toch blijkt het weten meestal onvoldoende om blijvende verandering in gang te zetten en om de energie die in de patronen vastzit weer te laten stromen. Door creativiteit zonder oordeel en zonder prestatie-druk in te zetten, laten we ons hoofd even met rust en krijgt een diepere laag, onze gevoelswereld, de gelegenheid zich te ontvouwen. We herwinnen stap voor stap vertrouwen in ons oorspronkelijke en authentieke Zelf. 

In mijn workshops maak ik gebruik van Muziek, Stembevrijding, Biodanza, Sharing circles, Tekenen. 

Over Bloeiende Stem - Sarah Mareels

Mijn naam is Sarah Mareels. Ik ben in eerste instantie opgeleid tot professioneel klassiek zangeres (Conservatorium-gediplomeerd).

Sinds 2006  heb ik een eigen lespraktijk "Bloeiende Stem" waar mensen die zich kraai of nachtegaal noemen, terecht kunnen om met plezier te (leren) zingen, hetzij solo, hetzij in koor. 

Dat muziek en zingen bijdraagt aan het menselijk welbevinden, en onze mentale en fysieke gezondheid positief beïnvloedt, vindt gelukkig steeds meer weerklank in de maatschappij. Het is eigenlijk altijd al de rode draad geweest door alle activiteiten van mijn lespraktijk. Tijdens mijn opleiding als professioneel zangeres werd al vrij snel duidelijk dat zingen voor mij niet alleen om het optreden zou gaan, maar dat zingen ook een opening bood naar emotionele heling, zowel voor mezelf als voor anderen. Ik volgde opleidingen en trainingen in o.a. Stembevrijding, Biodanza, Muziekkinesiologie en begon met het geven van klankconcerten, Mantra-zingen en meer. 

Vandaag de dag maak neem ik al mijn ervaringen en opleidingen in bovenstaande domeinen mee in het aanbieden van mijn workshops. Ik hoop over een paar jaar ook mijn studie tot psycho-sociaal counselor te hebben afgerond, en daarmee zo volledig mogelijk te zijn in het aanbieden van mijn workshops. 


Bloeiende Stem - Sarah Mareels

Sarah Mareels

Stokroosstraat 99
2565BL Den Haag

Stembevrijding - Holistisch zingen