08jun 2023
Mantra zingen

Bloeiende Stem - Sarah Mareels
Bloemenbuurt - Den Haag

Mantra zingen heeft een positieve invloed op onze energie en energetisch veld. Doordat ons hoofd steeds meer tot rust komt, gaan we weer meer verbinding voelen met onszelf, met onze diepste Essentie en onze oorsprong.

Er zijn vele soorten mantra’s: helende mantra’s, mantra’s om devotie mee uit te drukken, mantra’s om feest te vieren, enzovoort. Sommige brengen geen letterlijke betekenis over: ze bestaan uit een klank en hebben als doel een sfeer neer te zetten – een trilling, zou je kunnen zeggen. De kracht van herhaling is een wezenlijk onderdeel van het zingen van mantra’s. Hoe vaker of langer we de mantra zingen, hoe meer we ons open kunnen stellen voor de werkingskracht ervan.

Mantrazingen heeft een positieve invloed op onze energie en energetisch veld. 
Doordat ons hoofd steeds meer tot rust komt, gaan we weer meer verbinding voelen met onszelf, met onze diepste Essentie en onze oorsprong. Vaak werkt een mantrazangavond nog in de volgende dagen door. 

Je hoeft niet te “kunnen” zingen om mee te kunnen doen. 

Deelname aan deze mantrazangavonden is op basis van vrije gift. Deze gift kan je na afloop in het mandje deponeren. Je gift wordt gebruikt om in de vaste kosten als zaalhuur, bloemen, thee. e.d. te voorzien. Daarnaast wordt er ook altijd een donatie gedaan aan een goed doel. Zo creëren we samen de mogelijkheid om deze mantrazangavonden doorgang te laten vinden en dragen we een steentje bij aan het welzijn van allen.

Vooraf aanmelden noodzakelijk i.v.m beperkt aantal plaatsen.

Informatie

08 jun 2023 | elke tweede donderdag van de maand 20.30-21.30 - aanmelden vooraf noodzakelijk
20.30 - 21.30
prijs bewuste overweging, naar eigen inzicht & draagkracht

Waar?

LOKAAL 7
Anemoonstraat 25
2565BL Bloemenbuurt - Den Haag

Mantra zingen