ACT-therapie | live of online

IndivForte | ACT, counselling, coaching, Mindfulness, Compassie
Leiderdorp | Online

ACT kan je helpen kennis te maken met datgene wat er echt toe doet voor jou. Jouw waarden kunnen je motivatie en inspiratie geven om de dingen te doen die je leven rijker, completer en betekenisvoller maken.

Wat is ACT?

Acceptance and commitment therapie (ACT) is een therapie die in de laatste 20 jaar ontwikkeld is op de 'schouders van de reuzen' van de psychologie. Het is een (gedrags)therapie waarbij je actie onderneemt; toegewijde actie. Actie ondernemen om je te gedragen als de persoon die je ECHT graag wilt zijn. 

  • Wat vind jij nou ECHT belangrijk? 
  • Waar sta jij voor in het leven?
  • Hoe wil je jezelf en anderen behandelen? 

ACT kan je helpen kennis te maken met datgene wat er echt toe doet voor jou. Jouw waarden kunnen je motivatie en inspiratie geven om de dingen te doen die je leven rijker, completer en betekenisvoller maken. Daarnaast gaat ACT ook over herkenning: zien wat er speelt en daardoor jouw acties kunnen kiezen; je kunnen openstellen voor alle ervaringen en aanwezig zijn bij datgene wat je doet. Samenvattend kan ACT leiden tot meer flexibiliteit; het vergroten van jouw vermogen om bewust en door waarden geleid te handelen (Harris 2020). Mindfulness en Compassie zijn tevens onderdeel van deze gedragstherapie. We werken o.a. met metaforen en inspirerende oefeningen, die jou vele bruikbare inzichten brengen.

Over IndivForte | ACT, counselling, coaching, Mindfulness, Compassie

Esther van der Sluis

Mijn overtuiging is dat ieder mens krachtig en prachtig is. Vanuit dit geloof begeleid ik mensen bij het (her)vinden van innerlijke rust, eigen kracht en wijsheid. Het geeft mij voldoening als ik mensen kan bijstaan tijdens of na een moeilijke, stressvolle periode, en mensen kan helpen hun leven meer betekenis te geven. Werkgerelateerde stressklachten en stressklachten, ontstaan door stressvolle gebeurtenissen, zoals het overlijden van een dierbare, een ernstige ziekte, echtscheiding, verhuizing, ontslag, burnout en meer …

Ik ben 27 jaar ondernemer en heb 10 jaar gewerkt als manager in het bedrijfsleven. Ik kan niet zeggen dat de jaren als ondernemer mijn voorkeur hebben, boven de jaren als werknemer voor een organisatie. Beide heb ik nodig gehad om kennis te vergaren en ervaring op te doen, die mij nu in staat stellen dit inspirerende vak in vrijheid te mogen uitoefenen.

Wat maakt mijn begeleiding uniek? 56 jaar levenservaring, 37 jaar werkervaring, vakopleiding en tijdens individuele trajecten en trainingen kunnen werken met zachtheid en empathie enerzijds èn uitdaging anderzijds. Ik schroom niet mijn cliënten op respectvolle wijze een spiegel voor te houden.

Ik ben ACT-therapeut, counsellor, coach, Mindfulness- en Compassietrainer. Cliënten geven mij terug dat ik rust uitstraal, waardoor mensen het gevoel hebben dat er open en betrokken naar ze geluisterd wordt.


IndivForte | ACT-therapeut, counsellor, coach, Mindfulness- en Compassietrainer

Esther van der Sluis

Waterbieskreek 46
2353 JH Leiderdorp | Online

Lid van beroepsvereniging

ACT-therapie | live of online