Therapeutische begeleiding bij o.m. burn-out, depressie, angst en relatieproblemen.

KLAAR Integratieve Psychotherapie Den Haag
Den Haag

Integratieve psychotherapie (hypnotherapie) helpt jou te onderzoeken waar de schoen wringt en hoe je hem losser kunt krijgen. De therapie is kortdurend en effectief. Er is aandacht, rust en ruimte om je verhaal te doen en jezelf te zijn.

Integratieve psychotherapie (hypnotherapie) kan worden toegepast bij tal van hulpvragen, zoals burn-out, angst en depressie, innerlijke conflicten en relatieproblemen. 

In de sessies wordt vaak gewerkt met trance, een vorm van aandachtige en gerichte concentratie, waarbij je controle behoudt over wat er gebeurt. Trance geeft toegang tot je onbewuste. Dit is belangrijk omdat je soms onbewust vasthoudt aan overtuigingen en gedragingen die in het verleden zijn ontstaan, maar die je in het heden niet meer helpen of juist tegenwerken.

Claartje past verschillende therapeutische methodes en technieken toe in de begeleiding van haar cliënten. 
Lichaamsgericht werken is van belang om de betekenis van lichaamssensaties te onderkennen. Zo kan iemand zich bewust worden van bepaalde emoties of behoeften. Bewustwording van het lichaam is tevens van belang om daarin vastgezette emoties los te kunnen laten.
BIj Inner Child Therapie en Regressie wordt aandacht gegeven aan ervaringen (trauma's) in de kindertijd. Als gevolg van deze ervaringen kan iemand in het huidige leven in een 'trance' schieten waardoor het moelijk is om adequaat te reageren. In therapie leer je om uit deze trance te stappen.
Het Werken met delen kan worden toegepast bij een innerlijk conflict. Je weet bijvoorbeeld niet of je wel of niet met een relatie wil doorgaan of je kunt niet kiezen tussen twee studies. Door deze manier van werken worden onderliggende gevoelens en motieven duidelijk en wordt het makkelijker om keuzes te maken.

Over KLAAR Integratieve Psychotherapie Den Haag

Als 19-jarige koos Claartje voor de studie psychologie omdat zij zich interesseerde voor wat er in mensen leeft. Wat zij voelen, denken, wat hen motiveert en remt. Claartje stopte met haar studie psychologie omdat zij niet kon aarden in het wetenschapsklimaat aan de universiteit. Een studie rechten en een juridische carrière volgden. Hoewel Claartje uitdaging vond in de juridische puzzels, bleven de innerlijke puzzels van haarzelf en anderen iets waar ze meer aandacht aan wilde geven. Meditatie/communicatie trainingen en een yoga-opleiding, brachten haar weer op het pad van de persoonlijke ontwikkeling. Daarna volgde zij een opleiding Integratieve Psychotherapie, een opleiding voor het therapeutisch begeleiden van mensen, waarin naast haar analytische vaardigheden ook ruimte was voor haar behoefte aan ervaringsgericht werken. De cirkel was rond. Claartje werkt nu met veel plezier als therapeut en yogadocent in haar eigen praktijk. Het begeleiden van cliënten in hun ontwikkelingsproces maakt haar blij en geeft invulling aan haar behoefte aan zingeving.

Claartje is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). Deze beroepsvereniging waarborgt de kwaliteit van de aangesloten therapeutleden. Claartje volgt ieder jaar bijscholingen om haar kennis 'up to date' te houden en te verdiepen.


KLAAR Integratieve Psychotherapie Den Haag

Claartje de Smit

Ieplaan 48
2565 LN Den Haag

Lid van beroepsvereniging

Therapeutische begeleiding bij o.m. burn-out, depressie, angst en relatieproblemen.