Mindfulness, (Zelf)Compassie en ACT Den Haag. Trainingen, workshops, stiltedagen en individuele traj

AyniSpirit
Den Haag

De mindfulnesstraining bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Aan de hand van diverse werkvormen oefen en onderzoek je, samen met een groep van maximaal acht mensen, jouw mogelijkheden om bewuster in het dagelijks leven te staan.

Mindfulness staat voor open en bewust aanwezig zijn in het huidige moment en zonder (voor)oordeel kunnen waarnemen wat er hier-en-nu plaatsvindt. Dat klinkt simpel, maar in de dagelijkse praktijk valt dat vaak tegen.

We leven in een hectische maatschappij. Alles moet sneller, efficiënter en beter. Wij eisen steeds meer van onszelf. De hoeveelheid te verwerken prikkels in de afgelopen decennia is enorm toegenomen. Mindfulness helpt om weer bij jezelf te komen en te leren omgaan met de stress, pijn en ander ongemak. De training leert ook om stil te staan bij de dingen die er echt toe doen. Bewust en open aanwezig zijn bij wat er is.

In onze cultuur denken we bij compassie meestal eerst aan mededogen voor anderen. We kunnen echter ook compassie ontwikkelen voor onszelf. Zelfcompassie blijkt bevorderlijk te zijn voor ons psychisch en lichamelijk welzijn en voor ons sociale functioneren.

Voor de zelfcompassietraining is het niet noodzakelijk om eerst een mindfulnesstraining te doen.

De compassietraining (met ook veel aandacht voor zelfcompassie) is een vervolgtraining na mindfulness.

De ACT-training (Acceptance and Commitment Training) is gericht op wat je echt wilt doen in het leven. ACT werkt, net zoals mindfulness, vanuit het hier-en-nu. In die zin is het een mooie aanvulling op de mindfulnesstraining. Mindfulness is een onderdeel van de ACT-training. In de training voor mensen die nog geen mindfulness gedaan hebben zal extra aandacht voor mindfulness zijn.

Individuele trajecten zijn ook mogelijk. Ik bied individuele mindfulness, ACT-therapie, counseling en coaching. Kijk voor meer informatie op www.aynispirit.nl

Over Ineke Moers

Mijn naam is Ineke Moers. Ik heb jarenlang ervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen bij mensen. Aanvankelijk als maatschappelijk werker, later in mijn eigen praktijk.

De 'binnenwereld' van mensen heeft me altijd gefascineerd. Ik vind het een eer om iemand te ondersteunen bij het zoeken naar antwoorden op levensvragen, doorbreken van blokkades , oplossen van problemen of verwerking van pijnlijke gebeurtenissen.

Omdat meditatie mij persoonlijk veel bracht, besloot ik in 2009 om de opleiding tot mindfulnesstrainer te gaan doen. Ook daarna ben ik mij blijven bijscholen. Ik deed opleidingen, workshops en retraites bij SeeTrue, David Dewulf, Mark Williams, Christina Feldman, John Teasdale, Mary Wilson en Frits Koster. Sinds 2010 bied ik mindfulness aan in mijn praktijk in samenwerking met SeeTrue mindfulness te Maastricht.

Tijdens de mindfulnesstraining valt me iedere keer weer op hoe hard wij over onszelf oordelen. Dit was aanleiding om compassieopleidingen te gaan volgen (2012-2015). De zelfcompassieopleiding (MSC) deed ik bij Christopher Germer en Kristin Neff. De compassieopleiding (MBSR) bij Frits Koster en Erik van Den Brink. Inmiddels bied ik ook deze trainingen aan.

ACT (acceptance & commitment therapie) is een mooie aanvulling op mindfulness en compassie. In 2013 deed ik de opleiding bij Gijs Jansen. De vijfweekse training is een vervolg op de mindfulnesstraining. Mensen die geen mindfulness hebben gedaan kunnen meedoen aan de achtweekse. Ook de ACT-trainingen geef ik in samenwerking met SeeTrue.

De trainingen kunnen zowel in groepsverband als individueel worden gedaan.


AyniSpirit

Van Brakelstraat 73
2518 VW Den Haag

Lid van beroepsvereniging

Mindfulness, (Zelf)Compassie en ACT Den Haag. Trainingen, workshops, stiltedagen en individuele traj