Gedurende de kabinetsformatie 24/7 de wacht houden voor een leefbare planeet

De Klimaatwakers
Den Haag

Tijdens de kabinetsformatie 2021 zullen dag en nacht mensen waken voor de klimaat- en ecologische crisis. Meedoen? Meld je aan via de website!

De verkiezingsuitslag was een klap voor mensen die zich zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis. Van daaruit ontstond het initiatief om te gaan waken tijdens de formatieperiode.

De laatste 'veilige' grens aan de opwarming van de aarde is 1.5ºC. Alles boven de 1.5ºC gaat onverwachte, zelf-versterkende en desastreuze gevolgen hebben. In het Parijsakkoord is afgesproken dat alle landen hun best zouden doen om hun uitstoot te verminderen zodat we onder de 1.5ºC zouden blijven. Gezien de uitstoot die Nederland in het verleden heeft gedaan, moet ons land in 2025 klimaatneutraal zijn als we ons willen houden aan het akkoord van Parijs. Daarom willen we dat de nieuwe regering de klimaatcrisis als een crisis behandelt en - net als bij de coronacrisis - doet wat nodig is om de crisis in te dammen. We waken overdag bij het Catshuis, het symbool van crisisoverleg. 's Nachts waken we vanuit huiskamers overal in Nederland. 

We waken omdat we de wacht houden voor de toekomst van onze aarde. We waken en rouwen omdat onze verwachting over een adequaat klimaatbeleid aan het uitdoven is en er nu al talloze mensen lijden onder de gevolgen van deze crisis. En we waken omdat het nog niet te laat is en we hopen dat het tij zal keren. Door te waken roepen we ook anderen op om zich te laten raken door de ramp die zich aan het voltrekken is.

Over De Klimaatwakers

De Klimaatwakers zijn burgers uit alle hoeken van de samenleving. Het actie-idee is ontstaan in een brainstormsessie van Extinction Rebellion, waarna het initiatief is uitgegroeid tot een breed scala aan organisaties. Inmiddels hebben 40 organisaties zich aan het initiatief verbonden: van hulporganisaties tot politieke jongerenorganisaties, van natuurorganisaties tot actiegroepen en van religieuze groeperingen tot agrarische organisaties. We zijn jong en oud, praktisch en theoretisch opgeleid, Nederlands of niet-Nederlands, met allemaal dezelfde zorg: de toekomst van de aarde.


De Klimaatwakers

Dina Weeda

Ribesstraat 40
2563PA Den Haag

Gedurende de kabinetsformatie 24/7 de wacht houden voor een leefbare planeet