Shiatsu opleidingen, cursussen, workshops en bijscholingen

Dutch Shiatsu College
Den Haag

Shiatsu Namikoshi en Aze stijl opleidingen voor de professional en de familiesfeer. Interessante na- en bijscholingen. Maximaal 8 deelnemers per scholing. Plezierige ongedwongen sfeer.

Het Dutch Shiatsu College, als bedrijf gebaseerd op het Rijnlandse model, is ontstaan uit de wens om kennis over Shiatsu in het algemeen en Namikoshi en Aze Shiatsu in het bijzonder, uit te dragen op een gestructureerde manier.

Binnen de school streven wij er naar het leerling-gezel-meester systeem toe te passen waar dat binnen de opleiding mogelijk is. Dit opleidingsprincipe wordt sinds de middeleeuwen succesvol gehanteerd om vakkennis over te dragen van meester naar leerling. Goed vakmanschap moet zichtbaarder worden. We werken met kleine groepen. Plezier, respect voor elkaar en persoonlijke aandacht staan centraal.

De volgende kernwaarden zijn belangrijk voor ons:

  • Authentiek; de Namikoshi en Aze Shiatsu stijl vormen de kern van het curriculum (de vakken en de inhoud daarvan), zonder nieuwe inzichten uit te sluiten
  • Ambachtelijk; het praktische geneeskundige kennisgebied stamt uit de oudheid maar de kennis die is opgedaan door de technische vooruitgang wordt geïntegreerd. We hebben daarnaast veel docent contact uren ingeroosterd om het ambacht op een ambachtelijke manier over te kunnen brengen
  • Passie; het team doet waar het goed in is

Wij heten je van harte welkom als je met je handen, hoofd en hart een reis in de Shiatsukunst wilt maken.

Rob Turfboer

Over Dutch Shiatsu College

Ik ben sinds 2001 werkzaam als Shiatsu therapeut in Den Haag en ben aangesloten bij de NVST (een beroepsvereniging), de RBCZ (een koepelvereniging) en Namikoshi Shiatsu Europe (vereniging van Namikoshi Shiatsu instructeurs in Madrid).

Als (hoofd)docent ben ik verbonden aan het Dutch Shiatsu College. Onder de naam Stay in Touch werk ik bij bedrijven om het welzijn en de motivatie van medewerkers te verhogen. 

Om mijn instructeurslicentie te behouden moet ik elke drie jaar naar Madrid om deel te nemen aan een update en coaching. Daarnaast ben ik verplicht om jaarlijks bij- en nascholingen op mijn vakgebied en medische basis kennis te volgen.


Dutch Shiatsu College

Rob Turfboer

Rossinilaan 130
2551MJ Den Haag

Lid van beroepsvereniging

    NSE Madrid
    CRKBO
    KTNO
Shiatsu opleidingen, cursussen, workshops en bijscholingen